Laatuluokitus

Yrityksemme toimii auditoidun ISO 9001:2015 -laatujärjestelmän mukaisesti.

Laatupolitiikka PDF-tiedostona

Turvallisuuspolitiikka PDF-tiedostona

ISO 9001:2015

Laatujärjestelmämme sisältää mm:
  • Johdon ja henkilöstön vastuualueet
  • Noudatettavat turvamääräykset
  • Laadunvalvonnan, työnkuvauksen sekä projektien vastuualueet
  • Tarjousasiakirjojen muodon
  • Projektien valvonnan sekä asiakkaan informoinnin projektin etenemisestä
  • Laitteistojen tarkastukset ja testaukset
  • Korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet
  • Laatuasiakirjojen valvonnan ja säilytyksen
  • Koulutuksen
  • Välineistön huollon